Se hit du som söker examensarbete

Se hit du som söker examensarbete

I våra mer avancerade testsystem så sker både styrning och mätning i realtid.

Vi ser därför ett behov av möjligheten att snabbt styra elektriska kretsar och som en del i detta har vi utvecklat en resistor emulator och denna skulle vi vilja förbättra med ett examensarbete.
Vi ser att detta arbete omfattar både teori och praktik samt programmering i LabVIEW FPGA.

Vi vill utöka funktionen till att även omfatta induktorer och även undersöka (teoretiskt) hur snabbt vi kan reglera emulatorn om man i designen separerade optokopplingen med switchning och använder NI’s FPGA teknik för styrning via I2C.

Till detta vill vi även att ni tar fram en prototyp med tillhörande FPGA kod och med denna mäta upp verklig prestanda.

Vill du veta mer, kontakta oss.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.